جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمه (پرتغالی) - سوره انفطار

- - - - -

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 894
2

mp3 MP3 3.93MB - کیفیت بالا گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره تکویر
سورۀ بعدی
سوره مطففین