جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمه (انگلیسی) - سوره بقره

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 286,426
145

mp3 MP3 79.33MB - کیفیت عادی گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
mp3 MP3 317.22MB - کیفیت بالا گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
rm RM 52.38MB - کیفیت عادی گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره فاتحه
سورۀ بعدی
سوره آل عمران