جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمه (انگلیسی) - سوره فاتحه

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 266,506
97

mp3 MP3 494KB - کیفیت عادی گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
mp3 MP3 1.88MB - کیفیت بالا گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
rm RM 308KB - کیفیت عادی گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
 
سورۀ بعدی
سوره بقره