جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمه (انگلیسی) - سوره بقره

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 206,502
208

mp3 MP3 48.36MB - کیفیت عادی گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
mp3 MP3 193.46MB - کیفیت بالا گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
rm RM 31.95MB - کیفیت عادی گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره فاتحه
سورۀ بعدی
سوره آل عمران