جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمه (انگلیسی) - سوره فاتحه

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 207,184
165

mp3 MP3 353KB - کیفیت عادی گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
mp3 MP3 1.44MB - کیفیت بالا گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
rm RM 238KB - کیفیت عادی گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
 
سورۀ بعدی
سوره بقره