جستجو
همه بخش ها

مصحف مرتل - سوره تکویر

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 24,573
1

mp3 MP3 536KB - کیفیت عادی گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
rm RM 335KB - کیفیت عادی گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره عبس
سورۀ بعدی
سوره انفطار