جستجو
همه بخش ها

مصحف تلاوت مکرر - سوره مطففین

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 3,997
1

mp3 MP3 13.94MB - کیفیت بالا گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
mp3 MP3 3.5MB - کیفیت عادی گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره انفطار
سورۀ بعدی
سوره انشقاق