جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمه (کشمیری) - سوره قریش

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 259
0

mp3 MP3 1.55MB - کیفیت بالا گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
mp3 MP3 509KB - کیفیت عادی گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره فیل
سورۀ بعدی
سوره ماعون