جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمه (چینی) - سوره صافات

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 358
0

mp3 MP3 36.47MB - کیفیت بالا گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
mp3 MP3 9.13MB - کیفیت عادی گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره یس
سورۀ بعدی
سوره ص