جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمه (آلمانی) - سوره علق

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 1,043
2

mp3 MP3 1.68MB - کیفیت بالا گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
mp3 MP3 681KB - کیفیت عادی گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره تین
سورۀ بعدی
سوره قدر