جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمه (آلمانی) - سوره تین

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 521
0

mp3 MP3 1.04MB - کیفیت بالا گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
mp3 MP3 423KB - کیفیت عادی گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره شرح
سورۀ بعدی
سوره علق