جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمه (تاگالوگ) - سوره منافقون

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 819
0

mp3 MP3 9.16MB - کیفیت بالا گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
mp3 MP3 2.3MB - کیفیت عادی گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره جمعه
سورۀ بعدی
سوره تغابن