جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمه (تاگالوگ) - سوره جمعه

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 1,203
0

mp3 MP3 9.86MB - کیفیت بالا گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
mp3 MP3 2.48MB - کیفیت عادی گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره صف
سورۀ بعدی
سوره منافقون