جستجو
همه بخش ها
قاری عبدالخالق علی

قاری عبدالخالق علی

  • RSS
  • Atom
  • This page has been visited 10,417 times
  • کشور:
امام مسجد الجلاء (جمعیت شرعی) در رمسیس (خیابان الجلاء).
مصحف مرتل - عبدالخالق علی
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 113
جدیدترین: 28 صفر 1423
تعداد بازدیدکنندگان: 244,422