جستجو
همه بخش ها
شیخ ابوبکر شاطری

شیخ ابوبکر شاطری

  • RSS
  • Atom
  • This page has been visited 135,769 times
  • کشور:
امام مسجد جامع الفرقان - جده - عربستان. شیخ، مجوز روایت حفص را دارد.
مصحف مرتل - ابوبکر شاطری
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 114
جدیدترین: 3 ذیحجه 1435
تعداد بازدیدکنندگان: 3,056,575