جستجو
همه بخش ها
قاری جزاع الصویلح

قاری جزاع الصویلح

  • RSS
  • Atom
  • This page has been visited 12,335 times
  • کشور:
امام داوطلب در وزارت اوقاف، مسجد حبیبة البنای - کویت.
مصحف معلم (تعلیم) - جزاع الصویلح
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:مصحف معلم (آموزش دهنده)
تعداد مواد: 37
جدیدترین: 22 جمادی‌الاول 1436
تعداد بازدیدکنندگان: 22,396
مصحف مرتل - جزاع الصویلح
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 114
جدیدترین: 10 جمادی‌الاول 1431
تعداد بازدیدکنندگان: 177,215