جستجو
همه بخش ها
قاری احمد خضر الطرابلسی

قاری احمد خضر الطرابلسی

  • RSS
  • Atom
  • This page has been visited 45,362 times
  • کشور:
دانشمند علم تجوید. ایشان در یکی از مسابقات جهانی قرآن کریم مقام نخست را کسب کرد.
مصحف مرتل - احمد خضر الطرابلسی
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 114
جدیدترین: 29 جمادی‌الثانی 1434
تعداد بازدیدکنندگان: 427,522
مصحف مرتل - احمد خضر الطرابلسی
روایت: قالون عن نافع
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 114
جدیدترین: 11 ذیقعده 1432
تعداد بازدیدکنندگان: 51,573