جستجو
همه بخش ها
شیخ احمد بن علی العجمی

شیخ احمد بن علی العجمی

  • RSS
  • Atom
  • This page has been visited 1,108,093 times
ایشان شیخ احمد بن علی بن محمد آل سلیمان عجمی، متولد سال: 1968م می باشد.
مصحف مرتل - احمد بن علی العجمی
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 114
جدیدترین: 6 ربیع‌الثانی 1437
تعداد بازدیدکنندگان: 16,707,459
مصحف با ترجمه (مالایایی) - احمد بن علی العجمی - سعود بن ابراهیم الشریم - عبدالرحمان السدیس - سعد بن سعید الغامدی
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت به همراه ترجمه
تعداد مواد: 114
جدیدترین: 26 جمادی‌الثانی 1435
تعداد بازدیدکنندگان: 11,946