جستجو
همه بخش ها
قاری عبدالکریم حمدوش

قاری عبدالکریم حمدوش

  • RSS
  • Atom
  • This page has been visited 9,908 times
  • کشور:
امام مسجد طارق بن زیاد در محلۀ براکنی واقع در ولایت البلیدة می باشد.
مصحف مرتل - عبدالکریم حمدوش
روایت: قالون عن نافع
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 37
جدیدترین: 6 ذیحجه 1436
تعداد بازدیدکنندگان: 13,446