جستجو
همه بخش ها
قاری هیثم بن شنیف الجدعانی

قاری هیثم بن شنیف الجدعانی

  • RSS
  • Atom
  • This page has been visited 6,905 times
  • کشور:
فراگیری علم را در نشست های حفظ قرآن کریم شروع کرد؛ سپس برای کسب علم بیشتر به شهر قصیم سفر کرده و در حلقه های درس شیخ عثیمین رحمه الله و شاگردانش شرکت کرد.
مصحف مرتل - هیثم بن شنیف الجدعانی
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 38
جدیدترین: 6 ذیقعده 1436
تعداد بازدیدکنندگان: 18,414
مصحف مرتل - هیثم بن شنیف الجدعانی
روایت: البزي عن ابن كثير
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 2
جدیدترین: 6 ذیقعده 1436
تعداد بازدیدکنندگان: 6,005