جستجو
همه بخش ها
قاری معاذ الخلطی

قاری معاذ الخلطی

  • RSS
  • Atom
  • This page has been visited 7,253 times
  • کشور:
مصحف مرتل - معاذ الخلطی
روایت: ورش عن نافع
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 114
جدیدترین: 22 شوال 1436
تعداد بازدیدکنندگان: 20,604