جستجو
همه بخش ها
قاری عبدالعزیز القوری ابواسماعیل

قاری عبدالعزیز القوری ابواسماعیل

  • RSS
  • Atom
  • This page has been visited 11,770 times
  • کشور:
مصحف مرتل - عبدالعزیز القوری ابواسماعیل
روایت: ورش عن نافع
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 114
جدیدترین: 10 رجب 1436
تعداد بازدیدکنندگان: 25,777
مصحف مرتل - عبدالعزیز القوری ابواسماعیل
روایت: ورش عن نافع
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 114
جدیدترین: 9 رجب 1436
تعداد بازدیدکنندگان: 9,640