جستجو
همه بخش ها
قاری مسعود عبدالرشید الحلفاوی

قاری مسعود عبدالرشید الحلفاوی

  • RSS
  • Atom
  • This page has been visited 16,250 times
مصحف مرتل - مسعود عبدالرشید الحلفاوی
روایت: شعبة عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 64
جدیدترین: 21 جمادی‌الثانی 1436
تعداد بازدیدکنندگان: 18,361
مصحف مرتل - مسعود عبدالرشید الحلفاوی
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 68
جدیدترین: 10 ربیع‌الثانی 1438
تعداد بازدیدکنندگان: 15,229