جستجو
همه بخش ها
قاری محمد کریم سعید راجح

قاری محمد کریم سعید راجح

  • RSS
  • Atom
  • This page has been visited 4,971 times
  • کشور:
شیخ قاریان سرزمین شام که در علم قرائات، شهادتنامه های زیادی به دست آورده است.
مصحف مرتل - محمد کریم سعید راجح
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 114
جدیدترین: 7 جمادی‌الثانی 1436
تعداد بازدیدکنندگان: 8,854