جستجو
همه بخش ها
قاری محمد اراوی

قاری محمد اراوی

  • RSS
  • Atom
  • This page has been visited 17,676 times
  • کشور:
امام مسجد «ریاض الألفة» و خطیب مسجد امام مالک در البیضاء.
مصحف مرتل - عبدالکبیر الحدیدی - محمد اراوی - نورالدین العزوزی
روایت: ورش عن نافع
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 114
جدیدترین: 2 محرم 1436
تعداد بازدیدکنندگان: 26,310
مصحف مرتل - محمد اراوی
روایت: ورش عن نافع
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 114
جدیدترین: 16 شوال 1435
تعداد بازدیدکنندگان: 38,979