جستجو
همه بخش ها
شیخ محمد عمر الجناینی

شیخ محمد عمر الجناینی

  • RSS
  • Atom
  • This page has been visited 9,938 times
  • کشور:
مصحف مرتل - محمد عمر الجناینی
روایت: قالون عن نافع
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 114
جدیدترین: 26 رمضان 1435
تعداد بازدیدکنندگان: 17,328