جستجو
همه بخش ها
قاری عبدالله عبدالفتاح برکات

قاری عبدالله عبدالفتاح برکات

  • RSS
  • Atom
  • This page has been visited 4,341 times
  • کشور:
عالی ترین سندهای قرائت (تخصص در روایت ورش از نافع) و مجوزهایی در روایت حفص از عاصم و طرق آن را به دست آورده است.
مصحف مرتل - عبدالله عبدالفتاح برکات
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 114
جدیدترین: 2 رمضان 1435
تعداد بازدیدکنندگان: 9,243