جستجو
همه بخش ها
دکتر ابراهیم بن سعید بن حمد الدوسری

دکتر ابراهیم بن سعید بن حمد الدوسری

  • RSS
  • Atom
  • This page has been visited 17,270 times
استاد علم قرائات و تفسیر در دانشگاه اسلامی امام محمد بن سعود.
مصحف مرتل - ابراهیم بن سعید بن حمد الدوسری
روایت: ورش عن نافع
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 114
جدیدترین: 23 رمضان 1435
تعداد بازدیدکنندگان: 17,797
مصحف مرتل - ابراهیم بن سعید بن حمد الدوسری
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 114
جدیدترین: 11 رمضان 1435
تعداد بازدیدکنندگان: 8,605