جستجو
همه بخش ها
قاری محمود محمد رشاد الشیمی

قاری محمود محمد رشاد الشیمی

  • RSS
  • Atom
  • This page has been visited 8,200 times
  • کشور:
قاری قرآن کریم به روایت های ده گانه در رادیو کویت و مؤذن مسجد موضی العمر، و عضو انجمن/ سندیکای قاریان قرآن کریم.
مصحف مرتل - محمود محمد رشاد الشیمی
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 114
جدیدترین: 11 رجب 1435
تعداد بازدیدکنندگان: 6,377
مصحف مرتل - محمود محمد رشاد الشیمی
روایت: الدوري عن الكسائي
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 114
جدیدترین: 15 رجب 1435
تعداد بازدیدکنندگان: 7,178