جستجو
همه بخش ها

قاری ولید علی محمد النائحی

  • RSS
  • Atom
  • This page has been visited 11,168 times
  • کشور:
ایشان در مسابقۀ سالانۀ قرآن کریم که امارت دبی در امارات متحدۀ عربی برگزار می کند، مقام دوم را به دست آورد.
مصحف مرتل - ولید علی محمد النائحی
روایت: قالون عن نافع
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 114
جدیدترین: 25 جمادی‌الثانی 1435
تعداد بازدیدکنندگان: 12,644