جستجو
همه بخش ها
قاری احمد الحداد

قاری احمد الحداد

  • RSS
  • Atom
  • This page has been visited 4,330 times
  • کشور:
او در سن هیجده سالگی قرائت های هفت گانه از طریق شاطبیه را فرا گرفت.
مصحف مرتل - احمد الحداد
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 114
جدیدترین: 24 جمادی‌الاول 1435
تعداد بازدیدکنندگان: 5,418