جستجو
همه بخش ها
قاری اکرم عبدالله العلاقمی

قاری اکرم عبدالله العلاقمی

  • RSS
  • Atom
  • This page has been visited 4,614 times
  • کشور:
دانش آموز مرحلۀ اخیر دانشسرای قراءات، او اجازه نامه و سند متصل به روایت حفص از عاصم کوفی دارد.
مصحف مرتل - اکرم عبدالله العلاقمی
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 114
جدیدترین: 13 ربیع‌الثانی 1435
تعداد بازدیدکنندگان: 7,883