جستجو
همه بخش ها

قاری ابراهیم الشهری

  • RSS
  • Atom
  • This page has been visited 7,975 times
  • کشور:
امام و خطیب مسجد «النور» در شهر الخبر - عربستان.
مصحف مرتل - ابراهیم الشهری
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 5
جدیدترین: 7 ذیقعده 1433
تعداد بازدیدکنندگان: 13,899