جستجو
همه بخش ها
قاری حسن علی مرعب

قاری حسن علی مرعب

  • RSS
  • Atom
  • This page has been visited 9,831 times
ایشان مجوز قرائت های ده گانه از طریق شاطبیه و کتاب الدره را از شیخ قرائت علی شعیب و تحت نظر شیخ قاریان مصر دکتور احمد المعصراوی حفظه الله، به دست آورده است.
مصحف مرتل - حسن علی مرعب
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 58
جدیدترین: 25 شعبان 1433
تعداد بازدیدکنندگان: 28,708