جستجو
همه بخش ها
قاری رافت الغیطانی

قاری رافت الغیطانی

  • RSS
  • Atom
  • This page has been visited 24,123 times
  • کشور:
او مجوز قرائت حفص از عاصم و شعبه از عاصم و ورش از نافع و قالون از نافع را به دست آورد.
مصحف مرتل - رافت الغیطانی
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 114
جدیدترین: 17 ربیع‌الثانی 1437
تعداد بازدیدکنندگان: 54,841