جستجو
همه بخش ها

قاری محمد هاشم عبدالعزیز

  • RSS
  • Atom
  • This page has been visited 26,604 times
  • کشور:
وی مقام نخست حفظ قرآن کریم در مسابقۀ شیخ الأزهر را در سال: 2002م در سطح مصر به دست آورد. و هم چنین در مسابقات حفظ قرآن کریم دانشگاه الأزهر در سال: 2006م، مقام نخست را از آن خود کرد.
مصحف مرتل - محمد هاشم عبدالعزیز
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 73
جدیدترین: 24 جمادی‌الثانی 1432
تعداد بازدیدکنندگان: 81,457