جستجو
همه بخش ها
شیخ ابوهاشم عبدبدیع

شیخ ابوهاشم عبدبدیع

  • RSS
  • Atom
  • This page has been visited 162,002 times
  • کشور:
استاد دانشکدۀ اصول الدین، دانشگاه الأزهر، بخش تفسیر.
مصحف مرتل - ابوهاشم عبدبدیع
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 52
جدیدترین: 20 جمادی‌الثانی 1426
تعداد بازدیدکنندگان: 142,107
تلاوت نماز تراویح 1426 هـ - ابوهاشم عبدبدیع
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت از نماز تراویح
تعداد مواد: 90
جدیدترین: 10 محرم 1427
تعداد بازدیدکنندگان: 114,867