جستجو
همه بخش ها

قاری ابراهیم صقر الزعیم

  • RSS
  • Atom
  • This page has been visited 7,188 times
ایشان در مسابقۀ حفظ و تفسیر قرآن کریم که از طرف وزارت اوقاف و شئون دینی در سال: 2001م برگزار شد، شرکت کرده و مقام هشتم را در سطح فلسطین به دست آورد.
مصحف مرتل - ابراهیم صقر الزعیم
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 114
جدیدترین: 26 ربیع‌الثانی 1436
تعداد بازدیدکنندگان: 42,689