جستجو
همه بخش ها
قاری شوقی عبدالصادق عبدالحمید

قاری شوقی عبدالصادق عبدالحمید

  • RSS
  • Atom
  • This page has been visited 3,705 times
  • کشور:
مصحف مرتل - شوقی عبدالصادق عبدالحمید
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 114
جدیدترین: 29 ذیحجه 1431
تعداد بازدیدکنندگان: 30,388