جستجو
همه بخش ها

قاری احمد سعید مندور

  • RSS
  • Atom
  • This page has been visited 18,060 times
امام مسجد «الاستقامه» واقع در میدان جیزه.
مصحف مرتل - احمد سعید مندور
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 32
جدیدترین: 7 ربیع‌الثانی 1435
تعداد بازدیدکنندگان: 111,242