جستجو
همه بخش ها
قاری بندر عبدالعزیز بلیله

قاری بندر عبدالعزیز بلیله

  • RSS
  • Atom
  • This page has been visited 99,257 times
  • کشور:
امام و خطیب مسجد جامع «امیره نوف» در محلۀ عزیزیه - مکۀ مکرمه.
مصحف مرتل (1436 هـ) - بندر عبدالعزیز بلیله
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 114
جدیدترین: 25 رجب 1437
تعداد بازدیدکنندگان: 69,021
مصحف مرتل - بندر عبدالعزیز بلیله
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 53
جدیدترین: 14 جمادی‌الثانی 1431
تعداد بازدیدکنندگان: 268,670