جستجو
همه بخش ها
قاری مفتاح محمد السلطنی

قاری مفتاح محمد السلطنی

  • RSS
  • Atom
  • This page has been visited 144,153 times
این قاری قرائت های متعدد را نزد بزرگترین قاریان جهان فرا گرفته است.
مصحف مرتل - مفتاح محمد السلطنی
روایت: ورش عن نافع
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 114
جدیدترین: 21 جمادی‌الاول 1438
تعداد بازدیدکنندگان: 36,130
تلاوت نماز تراویح 1431 هـ - مفتاح محمد السلطنی
روایت: قالون عن نافع
تقسیم بندی:تلاوت از نماز تراویح
تعداد مواد: 114
جدیدترین: 25 ذیحجه 1435
تعداد بازدیدکنندگان: 27,707
تلاوت نماز تراویح 1432 هـ - مفتاح محمد السلطنی
روایت: الدوري عن أبي عمرو
تقسیم بندی:تلاوت از نماز تراویح
تعداد مواد: 114
جدیدترین: 5 ذیقعده 1435
تعداد بازدیدکنندگان: 17,166
مصحف مرتل سکته از طریق طیبة النشر - مفتاح محمد السلطنی
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 114
جدیدترین: 24 ربیع‌الاول 1436
تعداد بازدیدکنندگان: 21,504
ختم قالون از نافع از طریق طیبه با غنه در لام و راء - مفتاح محمد السلطنی
روایت: قالون عن نافع
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 114
جدیدترین: 8 ربیع‌الثانی 1436
تعداد بازدیدکنندگان: 27,439
تلاوت نماز تراویح - مفتاح محمد السلطنی
روایت: رويس عن يعقوب الحضرمي
تقسیم بندی:تلاوت از نماز تراویح
تعداد مواد: 96
جدیدترین: 15 محرم 1437
تعداد بازدیدکنندگان: 13,726
تلاوت نماز تراویح 1435 هـ - مفتاح محمد السلطنی
روایت: ورش عن نافع
تقسیم بندی:تلاوت از نماز تراویح
تعداد مواد: 114
جدیدترین: 10 ذیحجه 1437
تعداد بازدیدکنندگان: 9,971