جستجو
همه بخش ها

قاری صالح بن سالم الصاهود

  • RSS
  • Atom
  • This page has been visited 32,657 times
  • کشور:
امام و خطیب مسجد سعد الحسین و یکی از قاریان رادیو قرآن کریم در عربستان.
مصحف مرتل - صالح بن سالم الصاهود
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 114
جدیدترین: 9 محرم 1437
تعداد بازدیدکنندگان: 79,025
تلاوت نماز تراویح 1430 هـ - صالح بن سالم الصاهود
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 58
جدیدترین: 1 شعبان 1433
تعداد بازدیدکنندگان: 11,872