جستجو
همه بخش ها
قاری هشام عبدالباری

قاری هشام عبدالباری

  • RSS
  • Atom
  • This page has been visited 32,641 times
  • کشور:
امام مسجد ام المؤمنین عائشه در استان اسکندریه.
مصحف مرتل - هشام عبدالباری
روایت: ورش عن نافع
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 4
جدیدترین: 21 ذیحجه 1430
تعداد بازدیدکنندگان: 45,360
مصحف مرتل - هشام عبدالباری
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 74
جدیدترین: 17 شعبان 1434
تعداد بازدیدکنندگان: 66,465