جستجو
همه بخش ها
قاری عبدالحمید حساین

قاری عبدالحمید حساین

  • RSS
  • Atom
  • This page has been visited 26,763 times
  • کشور:
ایشان سرپرست یکی از برنامه های آموزش علم تجوید برای جوانه ها در رادیو المغرب می باشد.
مصحف مرتل - عبدالحمید حساین
روایت: ورش عن نافع
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 114
جدیدترین: 3 صفر 1435
تعداد بازدیدکنندگان: 202,819