جستجو
همه بخش ها
قاری محمود حسین منصور

قاری محمود حسین منصور

  • RSS
  • Atom
  • This page has been visited 4,736 times
  • کشور:
ایشان در سال: 1963م، به رادیو قرآن کریم مصر پیوست.
مصحف مرتل - محمود حسین منصور
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 114
جدیدترین: 18 شوال 1430
تعداد بازدیدکنندگان: 40,002