جستجو
همه بخش ها

قاری محمود سعد درویش

  • RSS
  • Atom
  • This page has been visited 4,179 times
  • کشور:
ایشان مجوز عالی قرائات را از مؤسسۀ قراءات اسکندریه به دست آورده و در قرائت های ده گانه اجازه نامه دارد.
مصحف مرتل - محمود سعد درویش
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 114
جدیدترین: 15 شوال 1430
تعداد بازدیدکنندگان: 40,730