جستجو
همه بخش ها
قاری محمود عبدالحکم

قاری محمود عبدالحکم

  • RSS
  • Atom
  • This page has been visited 25,164 times
  • کشور:
ایشان به سال: 1944م رسمأ به عنوان قاری رادیو مصر انتخاب شد.
مصحف مرتل - محمود عبدالحکم
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 114
جدیدترین: 17 شعبان 1430
تعداد بازدیدکنندگان: 96,744