جستجو
همه بخش ها
قاری محمد مصطفی الزیات

قاری محمد مصطفی الزیات

  • RSS
  • Atom
  • This page has been visited 56,171 times
  • کشور:
امام مسجد ام المؤمنین عائشه در محلۀ باکوس - اسکندریه.
مصحف مرتل - محمد مصطفی الزیات
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 59
جدیدترین: 8 محرم 1432
تعداد بازدیدکنندگان: 67,353
مصحف مرتل - محمد مصطفی الزیات
روایت: ورش عن نافع
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 5
جدیدترین: 15 محرم 1432
تعداد بازدیدکنندگان: 48,806
مصحف مرتل - محمد مصطفی الزیات
روایت: خلف عن حمزة
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 3
جدیدترین: 11 ربیع‌الثانی 1432
تعداد بازدیدکنندگان: 18,951
مصحف مرتل - محمد مصطفی الزیات
روایت: ابن وردان عن أبي جعفر
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 6
جدیدترین: 1 جمادی‌الاول 1433
تعداد بازدیدکنندگان: 38,615
مصحف مرتل - محمد مصطفی الزیات
روایت: شعبة عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 4
جدیدترین: 22 جمادی‌الاول 1433
تعداد بازدیدکنندگان: 30,989
مصحف مرتل - محمد مصطفی الزیات
روایت: البزي عن ابن كثير
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 6
جدیدترین: 11 ربیع‌الثانی 1432
تعداد بازدیدکنندگان: 20,855
مصحف مرتل - محمد مصطفی الزیات
روایت: الدوري عن أبي عمرو
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 4
جدیدترین: 22 جمادی‌الاول 1433
تعداد بازدیدکنندگان: 35,211