جستجو
همه بخش ها
قاری محمد مصطفی الزیات

قاری محمد مصطفی الزیات

  • RSS
  • Atom
  • This page has been visited 51,458 times
  • کشور:
امام مسجد ام المؤمنین عائشه در محلۀ باکوس - اسکندریه.
مصحف مرتل - محمد مصطفی الزیات
روایت: ابن وردان عن أبي جعفر
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 6
جدیدترین: 1 جمادی‌الاول 1433
تعداد بازدیدکنندگان: 38,014
مصحف مرتل - محمد مصطفی الزیات
روایت: شعبة عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 4
جدیدترین: 22 جمادی‌الاول 1433
تعداد بازدیدکنندگان: 30,361
مصحف مرتل - محمد مصطفی الزیات
روایت: البزي عن ابن كثير
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 6
جدیدترین: 11 ربیع‌الثانی 1432
تعداد بازدیدکنندگان: 20,162
مصحف مرتل - محمد مصطفی الزیات
روایت: الدوري عن أبي عمرو
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 4
جدیدترین: 22 جمادی‌الاول 1433
تعداد بازدیدکنندگان: 34,634
مصحف مرتل - محمد مصطفی الزیات
روایت: الدوري عن الكسائي
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 6
جدیدترین: 14 صفر 1432
تعداد بازدیدکنندگان: 15,507
مصحف مرتل - محمد مصطفی الزیات
روایت: ابن جماز عن أبي جعفر
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 6
جدیدترین: 11 ربیع‌الثانی 1432
تعداد بازدیدکنندگان: 16,704
مصحف مرتل - محمد مصطفی الزیات
روایت: قالون عن نافع
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 6
جدیدترین: 22 صفر 1432
تعداد بازدیدکنندگان: 45,089