جستجو
همه بخش ها
قاری محمد مصطفی الزیات

قاری محمد مصطفی الزیات

  • RSS
  • Atom
  • This page has been visited 50,976 times
  • کشور:
امام مسجد ام المؤمنین عائشه در محلۀ باکوس - اسکندریه.
مصحف مرتل - محمد مصطفی الزیات
روایت: قالون عن نافع
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 6
جدیدترین: 22 صفر 1432
تعداد بازدیدکنندگان: 44,584
مصحف مرتل - محمد مصطفی الزیات
روایت: أبي الحارث عن الكسائي
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 6
جدیدترین: 14 صفر 1432
تعداد بازدیدکنندگان: 15,795
مصحف مرتل - محمد مصطفی الزیات
روایت: قنبل عن ابن كثير
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 6
جدیدترین: 22 جمادی‌الاول 1433
تعداد بازدیدکنندگان: 17,566
مصحف مرتل - محمد مصطفی الزیات
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 59
جدیدترین: 8 محرم 1432
تعداد بازدیدکنندگان: 65,562
مصحف مرتل - محمد مصطفی الزیات
روایت: ورش عن نافع
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 5
جدیدترین: 15 محرم 1432
تعداد بازدیدکنندگان: 47,965
مصحف مرتل - محمد مصطفی الزیات
روایت: خلف عن حمزة
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 3
جدیدترین: 11 ربیع‌الثانی 1432
تعداد بازدیدکنندگان: 18,129
مصحف مرتل - محمد مصطفی الزیات
روایت: ابن وردان عن أبي جعفر
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 6
جدیدترین: 1 جمادی‌الاول 1433
تعداد بازدیدکنندگان: 37,657