جستجو
همه بخش ها
قاری حاتم فرید الواعر

قاری حاتم فرید الواعر

  • RSS
  • Atom
  • This page has been visited 87,946 times
  • کشور:
امام مسجد القائد ابراهیم و مسجد بلال در استان اسکندریه (مصر).
مصحف مرتل - حاتم فرید الواعر
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 77
جدیدترین: 13 شعبان 1430
تعداد بازدیدکنندگان: 421,632
مصحف مرتل (1432 هـ) - حاتم فرید الواعر
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 114
جدیدترین: 15 ذیقعده 1432
تعداد بازدیدکنندگان: 141,958